Vilniaus vyskupijai priklausantis Kuktiškių dvaras gana ilgai, net 217 metų neturėjo bažnyčios. Tauragnų valsčiaus valdose, kurios 1387 m. dovanotos Vilniaus vyskupui, Kuktiškių palivarkas įsikūrė apie 1530 m. Istoriniuose šaltiniuose minima pirmosios Kuktiškių bažnyčios pastatymo data - 1604 m.  Vyskupas Benediktas Vaina 1604 m. pastatė bažnyčią. Manoma, kad apie 1689 m. ji buvo perstatyta, nes tais metais buvo konsekruota. 1784 m. jai priklausė Dryžių, Paąžuolių ir Vajelių kaimai. XVIII a. pab.-XIX a. pirmojoje pusėje veikė parapinė mokykla.
1889 m. birželio 6 d. bažnyčia sudegė, pamaldos perkeltos į kapinių koplyčią. 1891 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia (rūpinosi klebonas kanauninkas Kazimieras Valiūnas). 1912–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. 1925 m. įsikūrė pavasarininkų kuopa. 

Bažnyčia istoristinė, H raidės plano, su 4 priestatais, trisiene apside ir bokštu. Šventoriaus tvora akmenų mūro, su geležiniais ažūriniais vartais, šoniniais varteliais, laiptais. 


1644 m. klebonu čia buvo Jonas Michnevičius, nuo 1825 m. Andrejus Paskočynia. Stanislovas Nieviadomskis vikaravo nuo 1834 metų.  1781 m. parapijoje buvo 2392 parapijiečiai, čia vikaravo Pranas Savickas. Nuo 1825 m. klebonauja Andriejus Poskošynia, s. Motiejaus - ideologijos magistras, baigęs dvasininkų mokslus Vilniaus universitete. Vikaras - kunigas Adolfas Stanislovo Nieviadomski (nuo 1834 m.) baigė dvasiškus mokslus pas Vilniaus kunigus misionierius.

Juozapas Pikturna, Kuktiškėse klebonavo 1861–1867 m., už pažangią veiklą caro valdžios persekiotas, Po 1948 m. Kuktiškėse dirbo kunigas Česlovas Zažeckas nuteistas 25 m. kalėti. Į Lietuvą grįžo 1956 m. Nuo 1964 iki 2015 m. Kuktiškių klebonas -  mons. Juozapas Čeberiokas (1934).

Kuktiškių parapijos bažnyčios 1844 metų vizitacijos akto fragmentai:
„Parapijos bažnyčia, esanti Vilniaus gub. Švenčionių pavieto Kuktiškių miestelyje, medinė, pastatyta 1644 m. Vilniaus vyskupo Abraomo Vainos ir 1689 m. birželio 9 d. pašventinta, pamatai akmeniniai, dengta guntais, reikalinga perdengti, lentomis apmušta, sutvirtinta skobiniais, ilgis 37 aršinai, plotis - 15, aukštis - 10 aršinų. Fasadas paremtas 4 medinėmis kolonomis, ant fasado bokštelis, o ant jo geležinis kryžius. Kitas kryžius stogo gale virš didžiojo altoriaus, durys iš priekio ir iš šono dvigubai apkaltos (apmuštos kailiu).
Didysis altorius - šv. Boleslovo, dviaukštis, medinis, su dviem baltai dažytomis kolonomis, altorius mūrytas, portikas marmurinis, viršuje postamentas aprėmintas, pakopos medinės.
Bažnyčios paveikslai:
Paveikslas didžiajame altoriuje N. P. Boleslovo trijų pakopų tapytas drobėje (aliejus), virš jo - šv. Mykolo ovalas drobėje tapytas, jų rėmai paauksuoti.
Paveikslas ant kito altoriaus - šv. Jono Krikštytojo pusantros pakopos, tapyba drobėje, virš jo šv. Tadeušo, taip pat tapyba aliejumi drobėje.
Paveikslas trečiajame altoriuje - šv. Petro, drobėje tapytas.
4-to altoriaus paveikslas N. P. Škaplerinės, po juo šv. Katrynos, 5-to alt. paveikslas N. P. Nekalto prasidėjimo, po juo šv. Stanislovo (drobė, aliejus), ant įvairių sienų 5 paveikslai.
Altorėlis 1-sis - jame paveikslas: iš vienos pusės N. P. Škaplerinės, iš kitos - šv. Onos;
Altorėlis 2-sis-jame Nekalto prasidėjimo paveikslas;
Vėliavos - 5 su paveikslais jų viduryje, prisikėlimo figūra - 1, procesinių kryžių - 2.
Bažnyčios sidabras: Monstrancija su spinduliais - 1, dėžutė - 1, taurių - 4, patenų - 4, šalikai ant paveikslų - 3, du indeliai vandeniui ir padėklas - 2.

Prie bažnyčios medinė varpinė ant akmens pamatų, 3 aukštų, kvadratinė, kiekviena siena 8 aršinų, stogas ir pastogės dengti lentomis, stogas papuoštas geležiniu kryžiumi, durų - 2, varpų - 3, sveriančių iš viso 1170. Aptvaras aplink bažnyčią iš sumūrytų akmenų, vartai dažyti.
Parapijos ribos
Kuktiškių parapija ribojasi su Molėtų, Labanoro, Tauragnų, Utenos parapijomis. Vietovė nutolusi nuo Vilniaus gubernijos 105 varstus, o nuo Švenčionių pavieto - 49 varstus.
Kuktiškių parapija turi 3587 abiejų lyčių dūšias. Parapijiečių apskaita vedama nuo 1829 metų."

Apie Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonus >>>

Joomla templates by a4joomla