Pasikeitus Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nuostatoms, nuo 2018 m. sausio 1 d. įteisintas išmokos vaikui mokėjimas visiems vaikams nevertinant šeimos gaunamų pajamų:

30,02 Eur išmoka per mėnesį – visiems vaikams (nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai) skiriama kaip universali išmoka. Šią išmoką turi teisę gauti ne tik šeimoje auginami ir (ar) globojami vaikai, bet visi globojami vaikai, nepriklausomai nuo globos (rūpybos) formos.
Papildoma išmoka vaikui (nuo gimimo dienos iki 2 metų – 28,5 Eur, nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai – 15,2 Eur) bus skiriama šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP (t. y. 183 Eur).

Papildoma išmoka vaikui – 15,2 Eur, skiriama šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar daugiau vaikų-nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Papildoma išmoka vaikui skiriama ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Išmokai pasibaigus, dėl jos tęsimo reikia kreiptis su prašymu iš naujo.
Įvaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos skiriama 304 Eur per mėnesį ir mokama ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką.
Prašymus išmokai vaikui gauti bus galima pateikti nuo 2018 m. sausio 1 d. elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt. Jeigu nėra galimybės prašymą pateikti elektroniniu būdu, galima kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (jei gyvenamoji vieta nedeklaruota – pagal faktinę gyvenamąją vietą) į Utenos rajono savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. 

Kreipiantis reikia pateikti asmens dokumentą ir asmeninę banko sąskaitą, į kurią bus pervedami pinigai. Prašymą pildant elektroniniu būdu asmens dokumento pateikti nereikia.
Atkreipiame dabar gaunančių vaiko išmokas tėvų dėmesį: jei išmokos vaikui mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, išmokos dydis nuo 2018 m. sausio 1 d. bus perskaičiuojamas (pridedant 30,02 eurų už kiekvieną vaiką) be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.
Dėl išmokų vaikams gyventojai turi registruotis iš anksto telefonu (8 389) 50460, 61629 arba atvykti į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus 112 kab. (Utenio a. 4, Utena).
Prašytume neskubėti sausio mėnesį teikti prašymus, nes metų pradžioje Utenos rajono gyventojai kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų ir kitų išmokų tęsimo.
Visos išmokos vaikams mokamos už praėjusį mėnesį ir grąžinamos už 12 praėjusių mėnesių. Pvz., pateikus prašymus 2018 m. lapkričio mėnesį, išmokos vaikui bus grąžintos nuo 2018 m. sausio 1 d. Dėkojame už supratingumą.

Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Joomla templates by a4joomla