Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 6 d. įsigaliojo, žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas" veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos", susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės) pakeitimai.

Taisyklių nuostatos taikomas paraiškoms, pateiktoms po šio įsakymo įsigaliojimo, taip pat paraiškoms, pateiktoms iki šio įsakymo įsigaliojimo, jei galutiniai sprendimai dėl paramos mokėjimo nebuvo priimti, t.y. jei antru etapu gauti dokumentai dar nebuvo galutinai įvertinti.

Esminiai pasikeitimai.
Nebeliko žemės ūkio veiklos subjekto tikrinimo dėl aktyvumo, o pareiškėjams reikia laikytis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakyme Nr. 3D-234 nustatytų ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos reikalavimų.

Tuo atveju, kai yra draudžiami paukščiai, draudimo sutarties galiojimo metu kartą per kiekvieno kalendorinio ketvirčio pirmąjį mėnesį reikės registruoti Ūkinių gyvūnų registre duomenis apie laikomus paukščius Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakyme Nr. 3D-234 nustatyta tvarka. Už šių įsipareigojimų nevykdymą bus taikoma 10 proc. pagal draudimo sutartį apdraustai ūkinių gyvūnų rūšiai apskaičiuotos kompensuotinos draudimo įmokos sumos sankcija.
Pareiškėjams, pateikusiems paraiškas nuo 2018 m. spalio 1d., bus išmokami avansai.
Papildyta. Papildytas ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir nuo kurių yra draudžiami ūkiniai gyvūnai, sąrašas. Buvęs devyniolikos ligų sąrašas papildytas dar dvylika ligų - galvijų tuberkuliozė, galvijų bruceliozė, enzootinė galvijų leukozė, avių ir ožkų bruceliozė (B. melitensis), infekcinė galvijų pleuropneumonija, pasiutligė, užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE), salmoneliozė (zoonozinė salmonelė), Q karštinė, kergimo liga, anemija ir įnosės.
Svarbu.
Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama, tik apdraudusiems galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules ir naminius paukščius nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų.
Pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo pirmąją įmoką reikia sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos ( seka tokia - pirmiausiai pasirašote draudimo polisą, po to atvykstate į savivaldybę pateikti prašymą draudimo įmokų kompensavimui, o tik po to sumokate pirmąją draudimo įmoką).
Didžiausia kompensuotina draudimo įmokos suma pagal draudimo sutartį bus lygi 65 proc. tinkamos finansuoti draudimo įmokos sumos, kuri apskaičiuojama susumuojant tinkamas finansuoti draudimo įmokos sumas.
Parama mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.

Dėl detalesnės informacijos galite skambinti tel.: (8 389) 640 12, arba prašom atvykti į Utenos rajono savivaldybės Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių, Utenio a. 4, 320kab.

Joomla templates by a4joomla